Voorkomen is beter dan genezen!Met Hart & Ziel kunt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen. Met behulp van vragenlijsten brengt u het algemeen welbevinden (SDQ) en de sociale veiligheid (VSV)
van leerlingen in kaart. Zo nodig kunt u aanvullende lijsten gebruiken om een beter beeld te krijgen over het gedrag, het emotioneel welzijn, de executieve functies en het sociaal aanpassingsvermogen van
de leerling. De resultaten bekijkt en analyseert u met behulp van rapportages op school-, groeps- en leerlingniveau. Deze overzichten geven inzicht om een plan te maken. Het format (groeps-) handelingsplan kan
hierbij behulpzaam zijn. Tevens biedt Hart & Ziel online advies voor 1) het verbeteren van het school- en klassenklimaat, 2) een aanpak in de klas bij gesignaleerde problemen en 3) passende preventieve trainingen.
Uiteindelijk kunt u het SDQ- ontwikkelingsoverzicht gebruiken bij het evalueren van de gekozen aanpak.
Voor meer informatie kijk op: www.hartenzielmonitor.nl

Het leerlingvolgsysteem is ontwikkeld door Thijs Houtenbos Design in opdracht van JUMP-in, een project van DMO Amsterdam en GGD Amsterdam. Copyright (©) 2005-2015 Thijs Houtenbos Design.
Het leerlingvolgsysteem maakt gebruik van software met een open-source licentie van de volgende personen of instanties:
John Resig, Steven Wittens, Chris Bader, Brandon Aaron, Dave Cardwell, Andreas Eberhard, Jörn Zaefferer, Sadri Sahraoui, Ole Laursen (IOLA), R.A. Ray, Andrea Ercolino, Google Inc., Raymond Irving, John Lim, Michal Migurski, Andy Prevost, Wordpress.org, Vadim Tkachenko, Mewp, Superwayne
JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Om optimaal gebruik te maken van deze webapplicatie moet u JavaScript inschakelen!